۹۰ درصد از تصمیماتی که اتخاذ میکنیم توسط احساساتمان هدایت میشوند.

ترجمه :

ما عموما به نحوه تصمیم گیری خود اعتقاد داریم. از انتخابهای نسبتا روزمره (دنیوی) مانند چه خمیردندانی باید بخرم؟ و یا حتی انتخاب های پیچیده تر و بزرگتر مانند چه خانه یا محل سکونتی را خریداری کنم ؟

حتی اگر در تصمیمی که گرفته اید دچار تردید هستید.

هر آنچه درباره تصمیم هایمان فکر میکنیم، با آنچه در واقعیت میدانیم متفاوت است.

اکثر انتخابهای ما توسط احساسات تحت تاثیر قرار گرفته و هدایت میشود که بصورت ناخودآگاه بر تصمیمهایمان تاثیرگذارند.

شناخت تاثیرات احساسی بر روی تصمیم هایمان می تواند تاثیر حیاتی بر پیش بینی و انتخابهای آینده ما داشته باشد.

خوشبختانه علوم اعصاب در این زمینه می تواند واکنش های ذهن ما را هنگام تصمیم گیری مورد بررسی قرار دهند.

در این صورت میتوان فهمید که مصرف کنندگان چگونه تصمیم میگیرند.

ما میتوانیم از علوم اعصاب در مورد فرآیند تصمیم گیری به پاسخ های قابل قبولی دست پیدا کنیم.

با استفاده از علوم اعصاب می توانیم چگونگی تصمیم گیری مصرف کننده متکی بر حافظه، واکنش های احساسی و همچنین توجه و تعامل آنها را مشاهده کنیم.

در حالیکه بطور مستقیم خاطرات، توجه و احساسات میتوانند بر روی تصمیم گیری ما تاثیر بگذارند، درک اینکه مغز یا ذهن ما چگونه به اینها پاسخ یا عکس العمل نشان می دهد غالبا دشوار است.

علوم اعصاب ابزار دقیقی را برای شناخت توانایی هایی که به تصمیم گیری مصرف کننده کمک می کند را به ما نشان میدهد.

با استفاده از این اطلاعات مفید، برند شما جایگاه خود را در موارد زیر تثبیت می کند :

۱- یادآوری (تداعی برند)

۲- جلب توجه موثر مصرف کننده

۳- دریافت یک پاسخ عاطفی مثبت از مصرف کننده

 

مترجم: علیرضا شیری همدانی

ویراستار : الهام کرامتی

 

 

اصل متن :

۹۰% of all decisions are driven by emotions.

We commonly assume that we understand how we make our decisions, from the relatively mundane choices – “What toothpaste should I buy?” to the more complex choices – “Should I buy a house or a condo?”

Even though it may feel as if we know why we end up with our decisions, what we think we know about our decisions and what we actually know are very different. The majority of the choices we make are being guided by emotional influences that are biasing our decision making unconsciously.

Being able to identify these emotional influences is vital for understanding the choices we make, and for predicting our choices in the future. Fortunately, we turn to the field of Neuroscience to offer us insight into understanding how our brain is reacting when we make a decision.

To objectively understand how consumers are reaching a decision, we can use Neuroscience to provide us with answers regarding the cognitive processes underlying consumer’s decisions. We can look at how consumer decision-making relies on memory storage, emotional responses, as well as attentional engagement. While intuitively we can imagine how our memories, attention, and emotions can influence our decision-making, it is often difficult for us to appreciate how our own brain is responding. Neuroscience gives us the tool to pinpoint the cognitive abilities that are contributing to the consumer’s decision-making.

With this insightful information, your brand is better positioned to:

  • be remembered
  • effectively capture consumer’s attention
  • elicit a positive emotional response.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *