تاثیر برند بر مصرف کننده

امروزه هویت برند مانند سرمایه برای سازمان و محصولات آن ارزش ایجاد می کند ، بنابراین تاثیر برند بر مصرف کننده در بسیاری از موارد، اساس استراتژی قرار گرفته است. از نظر مصرف کننده ، مارک تجاری یک انتخاب مطمئن و مطلوب است ، بنابراین مدیریت صحیح برند در دستیابی به اهدافی مانند وفاداری مشتری ، مشتری مداری و سودآوری بسیار موثر است.

تاثیر برند بر مصرف کننده
تاثیر برند بر مصرف کننده

عدم توجه به دلایل قوی و کارآمد به اشتراک گذاری برند ، شرکت های ملی برای حفظ مشتریان خود تلاش کرده و قادر به حفظ مشتری خود نیستند و از تأثیر شدید برند در افزایش سودآوری شرکت محروم شده اند. این مشکل به این دلیل بوجود می آید که مشارکت برند در عواملی که موجب ارتقاء و گسترش جایگاه یک شرکت در کشور ما می شود از بین می رود و به دلیل عاملی که مشتریان از آن به عنوان هویت تولید شده یاد می کنند ، از سرمایه گذاری و ایجاد ارزش غفلت می شود.

مفهوم رفتار مصرف کننده: رفتار مصرف کننده شامل دانش و احساساتی است که افراد تجربه می کنند و اقداماتی که در روند مصرف انجام می دهند. همچنین شامل مولفه های محیطی است که بر این دانش ، عواطف و رفتار تأثیر می گذارد.

در بازار ایران ، ابزارهای محدودی (براساس مصرف کننده) برای ارزیابی ارزش ویژه برند وجود دارد. با توجه به اینکه ارزش ویژه برند از ادراک مشتری ناشی می شود ، برای مدیران مهم است که بتوانند این ارزش ویژه برند را در سطح مشتری اندازه گیری و ارزیابی کنند.

در ارزیابی ارزش ویژه برند ، دو بعد اصلی وجود دارد: اول اینکه چگونه یک برند در ذهن مشتری ارزشمند می شود و دوم اینکه چگونه چنین ارزشی را در جامعه ایجاد کنیم. برای پاسخ به این دو سوال ، صاحب مشاغل باید منابع ارزش ویژه برند را شناسایی کند و بر اساس ارزش ویژه برند ، کلیه فعالیتهای سازمان از جمله بازاریابی ، فرهنگ سازمانی ، منابع انسانی و … را هماهنگ کند تا نام تجاری که به عنوان دارایی ارزشمندی در ذهن مشتریان.

برند نقش مهمی در معرفی مزایای نسبی و مطلق محصولات و خدمات به مشتریان دارد و می تواند ارزش های مالی و اعتباری برای شرکت ها ایجاد کند. آگاهی از آن می تواند شاخصی برای ارزیابی موفقیت تولید کنندگان (ارائه دهندگان خدمات) در استفاده از فرصت های بازار و مطلوبیت مشتری در مقایسه با رقبا باشد.

به همین ترتیب ، در تعریف فوق ، رفتار مصرف کننده پویاست ، زیرا دانش ، افکار و احساسات و رفتار مصرف کننده ، گروه های مصرف کننده و جامعه به طور کلی مدام در حال تغییر است. ماهیت پویای رفتار مصرف کننده ، تدوین استراتژی های بازاریابی را دشوار می کند.
اساس مدیریت بازاریابی باید تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کننده باشد. این می تواند در شرایط زیر به مدیران کمک کند.
رمز موفقیت در استراتژی بازاریابی مدل رفتار خرید مشتری ، درک رفتار مصرف کننده محلی و جهانی است. این امر در مورد سازمانهای تجاری و غیرانتفاعی و همچنین آژانسهای دولتی که قوانینی مربوط به بازار وضع می کنند اعمال می شود ، اگرچه درک رفتار مصرف کننده و ارزیابی عملکرد مصرف کننده در جوامع مختلف به دلیل تفاوت فرهنگی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. این تعاملات به عنوان یک تعامل پویا بین تأثیر و شناخت ، رفتار و رویدادهای محیطی ، ارتباطات زندگی آنها را منتقل می کند.
رابطه بین مارک و تصویر ذهنی مشتریان: مطالعات نشان داده است که مارک های قدرتمند تأثیر مثبتی بر تصویر ذهنی مشتریان دارند و تصمیمات خرید آنها را تحت تأثیر قرار می دهند. بنابراین تأثیر تصویر ذهنی برند و درک فعالیت های روابط عمومی بر وفاداری مشتری نتایج نشان می دهد که درک فعالیت های روابط عمومی با وفاداری مشتری ارتباط مستقیمی دارد ، یعنی هر تعداد فعالیت وجود داشته باشد ، روابط عمومی شرکت مشتری خواهند بود درک این فعالیت ها افزایش می یابد و وفاداری مشتری نیز افزایش می یابد که باعث جلب توجه مشتریان و خریدهای مکرر محصولات مرتبط با شرکت می شود که باعث ایجاد شهرت مثبت در محصولات و خدمات شرکت می شود. و آشنایان تصویر ذهنی برند نیز در این زمینه تأثیرگذار است و نقشی غیر مستقیم دارد. نتایج نشان می دهد که پذیرش تصاویر روانشناختی و تصاویر روانشناختی ایده آل یا نامطلوب تأثیر زیادی بر اعتماد مصرف کنندگان به شرکت و نتیجه گیری های حاصل از انگیزه روابط عمومی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *